Czym jest Giełda Papierów Wartościowych (GPW)? – podstawowe informacje

GPW – za tym tajemniczym skrótem kryje się jedna z najważniejszych polskich instytucji sektora finansowego. Jej wpływu na gospodarkę i finanse państwa nie da się przecenić, a codziennie korzystają z niej tysiące Polaków. Czym jest GPW i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest GPW? – wyjaśnienie skrótu

GPW to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli spółka akcyjna umożliwiająca handel instrumentami finansowymi takimi jak akcje, obligacje czy instrumenty pochodne.

Z jej usług mogą skorzystać właściwie wszyscy – zarówno inwestorzy indywidualni, jak i firmy oraz wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne. Giełda kojarzy się głównie z handlem akcjami przedsiębiorstw, co faktycznie stanowi najczęstszy rodzaj transakcji. Na GPW są notowane największe polskie firmy, a każdy z nas może kupić akcje, czyli zostać ich współwłaścicielami. Giełda Papierów Wartościowych otwiera się w dni robocze, a sesje trwają w godzinach 9-16:50. Poza nimi transakcje się nie odbywają, choć można składać zlecenia z późniejszym terminem wykonania.

Co można kupić i sprzedać na GPW?

Jak już wspomnieliśmy największą popularnością na GPW cieszą się akcje notowane na głównym pakiecie, czyli należące do indeksu WIG.

Polska giełda ma jednak też mniej popularne rynki – NewConnect, na którym notowane są akcje startupów i małych firm aspirujących do dużych wzrostów, a także Catalyst. Na tym ostatnim kupuje i sprzedaje się obligacje państwowe i korporacyjny, czyli drugi najpopularniejszy rodzaj papierów wartościowych. Na GPW można też handlować jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz skomplikowanymi instrumentami pochodnymi.